کانون آگهی و تبلیغات دایر

تعطیلی های کرونا در آمریکا و افزایش شدید مرگ در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر

خبرگزاری فارس ـ گروه غرب از نگاه غرب: هر روزی که می گذرد تعداد کسانی که در ارتباط با کووید19 جانشان را از دست می دهند به شکل غم انگیزی افزایش پیدا می کند. اما موضوعی که کمتر به آن توجه شده و به همان اندازه اهمیت دارد، این است که ما همچنان نسبت به […]