کانون آگهی و تبلیغات دایر

شوخی «حاج قاسم» با فرماندهی که یک ساعت بعد شهید شد

خبرگزاری فارس-گروه حماسه و مقاومت: حسن از بچه‌های ساده و بی‌سر و صدای تبریزی بود اما در سرش فکرهای بزرگی بود. او از روزهای ابتدای جنگ به جبهه آمده بود و دیدن وضعیت تسلیحاتی رزمندگان ایرانی در مقابل ارتش بعث همواره او را در فکر فرو می‌برد که چطور می‌شود کاری کرد؟ روش جنگیدن تنها […]