کانون آگهی و تبلیغات دایر

یک نمونه از وادادگی سیاسی/ تأسیس بانک از روی چشم و هم‌چشمی!

همین دیروز| گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: ناصرالدین برای سفرهای فرنگ که می‌رفت و هر بار یک سوغات جدید می‌آورد برای سبک زندگی ایرانی‌ها پول لازم داشت. همه می‌دانند که سفرهای شاهانه پول لازم دارد؛ ولی کمتر کسی می‌داند که شاه قاجار پول این سفرها را نداشت و قرض می‌کرد. ناصرالدین برای سفر […]