کانون آگهی و تبلیغات دایر

آمریکا چه تاثیری بر فرهنگ جهانی دارد؟

خبرگزاری فارس ـ گروه غرب از نگاه غرب: قرائت  شعر «تپه ای که از آن بالا می رویم» آماندا گورمن توسط خود او در مراسم تحلیف ریاست جمهوری جو بایدن، بر میلیون ها نفر از مردم جهان تاثیر گذاشت. همین دلیل کفایت می کرد تا ناشر مطرح آلمانی برای آماده کردن ترجمه ای از این […]